Model Cửa cabin Trần cabin Bảng gọi trong cabin Sàn cabin Bảng gọi tầng Tay vịn
Thang máy gia đình H7 cửa tự động
K6600E
ECD021E

K6600E

CCS1840-1E

ECP315 - 2

LCS1840-1E

ECH201E_TK

K6000E
ECD021E

K6001E - K6000E

CCS1840-1E

ECP800 - 8

LCS1840-1E

ECH201E_TK

K6001E
ECD021E

K6001E - K6000E

CCS1840-1E

ECP800 - 8

LCS1840-1E

ECH201E_TK

K6110E
ECD505-1E

K6110E

CCS1840-1TJE

ECP400

LCS1840-1TJE

ECH201E_TK

K6300E
ECD204MJE

K6300E

CCS1840-1TJE

ECP800 - 8

LCS1840-1TJE

ECH201MJE

K6302E
ECD204MJE

K6302E

CCS - H1E

ECP800 - 8

LBS5200E

CCS - H1E

Model Cửa cabin Trần cabin Bảng gọi trong cabin Sàn cabin Bảng gọi tầng Tay vịn
Thang máy gia đình H7 cửa mở tay
K6600E
ECD021E

K6600E

CCS1840-1E

ECP315 - 2

LCS1840-1E

ECH201E_TK

K6000E
ECD021E

K6001E - K6000E

CCS1840-1E

ECP800 - 8

LCS1840-1E

ECH201E_TK

K6001E
ECD021E

K6001E - K6000E

CCS1840-1E

ECP800 - 8

LCS1840-1E

ECH201E_TK

K6110E
ECD505-1E

K6110E

CCS1840-1TJE

ECP400

LCS1840-1TJE

ECH201E_TK

K6300E
ECD204MJE

K6300E

CCS1840-1TJE

ECP800 - 8

LCS1840-1TJE

ECH201MJE

K6302E
ECD204MJE

K6302E

CCS - H1E

ECP800 - 8

LBS5200E

CCS - H1E

Model Cửa cabin Trần cabin Bảng gọi trong cabin Sàn cabin Bảng gọi tầng Tay vịn
Thang máy gia đình H5 cửa tự động
K6600E
ECD021E

K6600E

CCS1840-1E

ECP315 - 2

LCS1840-1E

ECH201E_TK

K6000E
ECD021E

K6001E - K6000E

CCS1840-1E

ECP800 - 8

LCS1840-1E

ECH201E_TK

K6001E
ECD021E

K6001E - K6000E

CCS1840-1E

ECP800 - 8

LCS1840-1E

ECH201E_TK

K6110E
ECD505-1E

K6110E

CCS1840-1TJE

ECP400

LCS1840-1TJE

ECH201E_TK

K6300E
ECD204MJE

K6300E

CCS1840-1TJE

ECP800 - 8

LCS1840-1TJE

ECH201MJE

K6302E
ECD204MJE

K6302E

CCS - H1E

ECP800 - 8

LBS5200E

CCS - H1E

Công ty TNHH Rinki Việt Nam

Địa chỉ: Số 10, ngõ 187 phố Nguyễn Đình Thi - Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội

hotrokd@rinkivn.vn

Điện thoại: 024.37669807

 

icon phone
icon phone
icon phone